• Šaliansky Maťko

      Slovenské povesti majú svoje čaro, dýcha z nich tajomstvo a pripomínajú nám, koľko nádherných hradov, zámkov a prírodných krás máme. Presvedčil nás o tom aj žiak IV.A triedy Fabián Štajer, ktorý svojou povesťou „Sokoliar“ túto atmosféru vystihol a v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko získal krásne 3. miesto a uznanie poroty i publika. Blahoželáme! (LR)

     • Beseda

      Dňa 31.1.2024 sa v našej škole uskutočnila beseda s členmi policajného zboru z Pohorelskej Maše. Žiaci II. stupňa mali možnosť dozvedieť sa viac o pravidlách cestnej premávky, o chodcoch, o šikanovaní. Diskusia sa rozvinula pri téme virtuálnej šikany. Návšteva členov z radov polície poučila žiako
     • Hviezdoslavov Kubín

      Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy. Tento rok je to jubilejný 70. ročník.

      Víťazmi školského kola a postupujúcimi do okresného kola v Brezne sa stali:

      Poézia:

      1. miesto Nikola Kubaleová 4.A

      2. miesto Boris Harvan 2.A

      3. miesto Sabina Pokošová 2.A

     • Všetkovedko

      Keďže 28. novembra prebehla v našej škole celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko, chceme Vás informovať o jej výsledkoch . Z 29 žiakov, ktorí sa súťaže zúčastnili, boli najúspešnejší a získali titul Všetkovedko štyria žiaci z našej školy . Z 2. A triedy Slabinka Pokošová a Nelka Radičová a zo 4.A triedy Boris Pokoš a Nikolka Kubaleová. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a najúspešnejším srdečne blahoželáme./EV/

     • Zimné športy- radosť z pohybu

      Sánkovanie, bobovanie a kĺzanie patrí medzi obľúbené športy žiakov našej školy. Preto sme aj tento rok zorganizovali súťaž v týchto disciplínach a to u žiakov nižšieho stupňa. Tento rok sa súťaže zúčastnilo 38 žiakov. Snehové dráhy boli perfektné a výborné výsledky znásobilo aj krásne slnečné počasie. Výhercom blahoželáme! /E.V/L.R/

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 21. 2. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje